Kronisk sygdom

Mange mennesker lider af en kronisk sygdom, uden nødvendigvis at føle sig syge.

 

Definition på en kronisk sygdom er:

  • Sygdommen er vedvarende
  • Den har blivende følger
  • Den skyldes irreversible forandringer
  • Den kræver en langvarig behandling og pleje og/eller en særlig rehabiliteringsindsats

Hvis man har en kronisk sygdom er er det derfor vigtigt, at man kommer til jævnlige kontroller for sikre sig optimal behandling af sygdommen. Afhængig af hvilken sygdom skal man komme 1-4 gange om året til kontrol. Typisk vil man komme til årlig kontrol hos lægen og løbende kontroller hos sygeplejerske, medmindre man er så velreguleret, at årskontrollen også foregår hos sygeplejersken. I forbindelse med årskontrollen må man påberegne to besøg, da læge-årskontrollen som oftest vil kræve svar på blodprøver eller andre undersøgelser, som sygeplejersken har foretaget forinden.