Priser og tilskud

 

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige, er alle undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultation og undersøgelser.
Vi prioriterer gruppe 1 sikrede patienter.

Ydelse

Pris

Udprintning fra journal til eget brug
10 kr. pr side

Privathonorarer

Konsultation sygesikringsgruppe 2
300,- kr. dertil kommer diverse tillægsydelser.
Privat konsultation
500 kr.
Hvis vi senere skal bruge tid på at sende en regning eller en rykker tillægger vi et administrationsgebyr/rykkergebyr
50 kr.

Attester

(Priserne er incl. moms)

Kørekort
625,- kr.
Attest ved afbestilling af rejse
625,- kr.
High-school-attest
2500,- kr.
Cykelattest, handicapskilt, Fri attest m.m
625,- kr.
Mulighedsattest
625,- kr.
Sygemelding ved eksamen
625,- kr.

Specielt angående sygemeldinger: Vi foretrækker at afregne på dagen med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver efterfølgende.

Vi udfører ikke sportsdykkerattester: DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) anbefaler at vi henviser til Søfartssyrelsens autoriserede læger: www.dykkermedicin.dk

Der findes mange slags attester. De fleste kan sidestilles med en lægeattest og koster 625 ,- kr.

Vaccinationer

Honorar for vaccination incl. rådgivning:

Vaccinen udskrives på recept og patienten medbringer den selv ved konsultationen

1. vacc. (voksne og børn)
250,- kr.
2. vacc. (voksne)
250,- kr.

Rejsevaccination

Vi har valgt, at lade al rejsevaccination varetages af flg: Lægernes vaccinationsservice. Læs mere her

Hvis man selv indhenter information, om hvile vacciner, der skal bruges til det pågældende land/type af rejse og varighed, vil vi gerne udskrive vacciner og foretage vaccinationerne, mod betaling som ovenfor anført.

Information vedrørende medicintilskud

 

Generelt tilskud

Staten giver automatisk tilskud til tilskudsberettiget medicin, dette kaldes “generelt tilskud”. Ikke al medicin har generelt tilskud. Hvis du f.eks. har brug for en lille pakke Pamol til lejlighedsvis hovedpine, skal de købes i håndkøb uden recept og uden tilskud. Jo mere receptpligtig, tilskudsberettiget medicin man køber på apoteket i løbet af et år, desto mere tilskud får man. Det er apotekerne, der holder styr på dette, og deres register kaldes CTR, din tilskudskonto kaldes CTR-konto. Din tilskudsprocent stiger altså i løbet af året i takt med dine samlede udgifter. Derudover afhænger tilskudsprocenten af, om du er over eller under 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. Et nyt tilskudsår starter første gang, du igen køber tilskudsberettiget medicin, efter at dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Apoteket trækker automatisk dit tilskud fra på regningen, og alle apoteker i Danmark er tilsluttet det samme system, således at det er ligegyldigt hvilket apotek, du handler på, og det behøver ikke være det samme apotek hver gang. Du kan til enhver tid på apoteket få oplyst, hvor langt du er i tilskudsåret, altså hvilken procentsats du aktuelt står på, samt hvilken dato du starter forfra igen. Dette fremgår også af din kvittering fra apoteket, når du har købt receptpligtig medicin.

Grænserne for medicintilskud reguleres en gang årligt.

Enkelttilskud

Der kan hos Sundhedsstyrelsen søges “enkelttilskud” til visse lægemidler, som ikke er omfattede af det generelle tilskud.

Det er lægen, der efter din anmodning, udfærdiger denne ansøgning og indsender den.

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

Forhøjet tilskud

Der kan ligeledes hos Sundhedsstyrelsen søges “forhøjet tilskud” til et lægemiddel, hvis du mener at du ikke kan tåle det billigste præparat i gruppen, hvilket apoteket ellers har pligt til at udlevere. Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til, og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet af dig, hvis bevillingen skal gå igennem.

Kronikertilskud

1. januar 2016 indførte man et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 3.880 kr. årligt (2016-tal), se GENERELT TILSKUD ovenfor. Det betyder at ingen kommer til at betale mere end 3.880 kr om året for tilskudsberettiget, receptordineret medicin.

Terminaltilskud

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem, plejehjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital.

Derfor har man vedtaget, at al medicin i den situation er gratis, når patienten har en bevilling af terminaltilskud fra Sundhedsstyrelsen.

Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Sundhedsstyrelsen om terminaltilskud, og ansøgningen koster intet for patienten.

Patienten modtager et brev med bevillingen. Samtidig bliver bevillingen registreret i CTR – Det Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at patienten har ret til at få alt sit receptordinerede medicin gratis.
Tilskud til døende (terminalbevilling) betyder, at patienten får alle lægemidler, som er udskrevet på recept, gratis, uanset om der ellers er tilskud til medicinen eller ej.Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Her kan man evt. søge om tilskud hos kommunen.

Tilskuddet ydes for en periode på 1 år. Lægen skal derfor orientere Lægemiddelstyrelsen skriftligt, hvis patienten mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen.

Kommunalt tilskud

Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end nævnt ovenfor. Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg på socialforvaltningen i kommunen.

Bestil tid, forny recepter, skriv til lægen, læs beskeder