Telefonkonsultation

Telefonkonsultation med læge: Alle hverdag, bortset fra torsdag, mellem kl. 8:00 – 9:00.

I telefonen kan udveksles enkelte, korte spørgsmål og hertil gives korte svar på undersøgelser eller råd vedrørende akut sygdom.

Der er mange, der ringer, så vi vil gerne hvis kommunikationen er så kortfattet som muligt, dette for at nedbringe ventetiden i telefonen mest muligt.

Bemærk venligst: Telefonkonsultation med lægen skal ikke bruges til tidsbestilling eller fornyelse af fast medicin. Det vil vi meget gerne have foregår via vores lægesekretær Lene.

Tidsbestilling /receptfornyelse og andet

Telefonisk dagligt mellem kl. 8 – 12.30, fredag dog kl. 8 – 12.00
på telefonnummer: 48 39 19 00.

Der kan også bestilles tid og fast medicin via hjemmesiden døgnet rundt. Bemærk at der kan være ekspeditionstid på recepter i op til 3 hverdage.

Tider til forsikringsattester, kommunalattester eller andre attester betragtes ikke som hastesager. Husk derfor at bestille i god tid, hvis der er en frist, der skal overholdes på din attest.

Receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin.

Sovepiller, nervepiller og stærk smertestillende medicin ( rød trekant på pakken ), skal altid vurderes af lægen forinden. OBS Vær opmærksom på, at der er krav om personligt fremmøde i forbindelse med fornyelse af den slags recepter.

Lange recepter/flergangsreceper

Hvis lægen har udskrevet medicin til udlevering flere gange (flergangsrecepter), som du ønsker afhente i udleveringsudsalg eksempelvis Græsted Apoteksudsalg, Rema 1000, Esbønderup, Blistrup Brugsforening, så bedes du rette henvendelse til henholdsvis Gilleleje eller Helsinge Apotek.

Gilleleje Apotek tlf. nr. 4830 1555 (Græsted Apoteksudsalg, Rema 1000, Esbønderup)
Helsinge Apotek tlf. nr. 4876 0770 (Blistrup Brugsforening).

Gå til selvbetjening
Husk det gule sygesikringskort ved personlig henvendelse til lægehuset!

Konsultation efter aftale

Lægekonsultation

Dagligt mellem 10-15/tirsdag 16.15

Læge Charlotte Bang Plum ser patienter, typisk hvor patientens sygdom er af lidt mere kompliceret karakter. Konsultationsvarigheden er som oftest 15 minutter.

Som hovedregel kan Charlotte nå at gennemgå en problemstilling pr. konsultation. Der kan gives en ny tid, hvis der er behov for gennemgang af yderligere problemstillinger, som ikke kan løses indenfor tidsrammen.
Dette – fordi det tager sin tid, at komme til bunds i en problemstilling og dermed udføre en grundig lægebehandling. Det er også for at passe på ventetiden i venteværelset.

Vi bryder os ikke om at lade dig eller andre sidde og vente, men vi arbejder med mennesker, og så kan det jo desværre ikke altid undgås.

Kroniske sygdomme

Dagligt mellem 06.30 – 15

Mange konsultationer af opfølgende karakter af vores patienter med kroniske sygdomme varetages af laborant/SOSU Annemarie Rotlev i tæt samråd med lægen.

Akut sygdom

Man kan få en AKUT TID mellem 9.45 – 10.15, men kun efter forudgående aftale med lægen i telefonen mellem 8-9, samme dag. Vi har også enkelte akutte tider efter klokken 13.

Akutte tider er korte, mellem 5-10 minutter og er primært ment til diagnostik og behandling af akut opstået, uopsættelig sygdom.

Det er lægen, der vurderer, om akutpatienten skal ses af læge eller sygeplejerske til det formål

Hvis der er mistanke om urinvejsinfektion, kan man komme uanmeldt i hele klinikkens åbningstid ( dog ikke mellem 12.30 – 13, hvor vi spiser frokost) og få foretaget urinanalyse, så behandlingen kan opstartes med det samme.

Akut behov for lægehjælp mellem 13-16

Ring på akut Tlf: 51 93 76 12.

Akut behov for lægehjælp mellem 16-08

Ring 1813, lægevagten

Sygebesøg

Kan aftales med lægen i telefonkonsultationen kl 8-9. Det er tidskrævende for lægen at køre ud, og besøget skal derfor have en vis form for akut karakter. Da der er er begrænsede undersøgelsesmuligheder i folks eget hjem, foretrækker vi så vidt muligt konsultation i Lægehuset.

E-mail konsultation

Man kan sende en e-mail ( e-konsultation) til enten læge Charlotte Bang Plum eller lægevikar/uddannelseslæge. Vi tager os af kortere problemstillinger, opfølgning af forskellige forløb og du kan også modtage svar på undersøgelser ( for eksempel blodprøver eller billeddiagnostik), hvis det er den aftale, vi har lavet.

Man kan ikke skrive for at booke en tid i konsultationen og heller ikke fornyelse  af sin faste medicin. Det skal man ringe til vores sekretær omkring.

HUSK at e-konsultation IKKE egner sig til akutte problemstillinger, da der kan gå op til 5 hverdage, inden du kan forvente svar.

Gå til selvbetjening

Bestil tid, forny recepter, skriv til lægen, læs beskeder